bibliografia
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1.Eustachiewicz L., Spory o interpretację twórczości Wyspiańskiego, „Pamiętnik Literacki” 1959, z. 1

2.Łempicka A., O „Weselu” Wyspiańskiego, „Twórczość” 1957, nr 10/11

3.Makowiecki T., Poeta-malarz. Studium o Stanisławie Wyspiańskim, Warszawa 1969

4.Nowakowski J., Stanisław Wyspiański, Warszawa 1971

5.Nowakowski J., Wyspiański. Studia o dramatach, Kraków 1971

6.Stanisław Wyspiański. Monografia bibliograficzna, oprac. M. Stokowa, Kraków 1968

7.„Wesele” we wspomnieniach i krytyce, oprac. A. Łempicka, Kraków 1970

8.Wyka K., Legenda i prawda „Wesela”, Warszawa 1950

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Plotka o “Weselu” - postaci dramatu i ich pierwowzory
2  Wesele cytaty
3  „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego jako dramat neoromantycznyKomentarze
artykuł / utwór: bibliografia    Tagi: